Logo symbol jonis

Načítavam . . .

Online
marketing

Dobre naplánovaný a skvele zrealizovaný online marketing je veľmi dôležitý pre trvalý úspech budovania povedomia medzi potenciálnymi zákazníkmi. Ak chcete budovať vzťahy s možnými klientmi, sociálne siete a newsletter sú skvelým riešením.

Nechajte váš biznis rásť.
Sociálne siete sú hneď po vyhľadávačoch najnavštevovanejšími stránkami na internete.

Preto by ste im mali venovať zvýšenú pozornosť a správu nechať na odborníka.

Postarám sa o vytvorenie a nastavenie profilu, prípravu kreatívnych vizuálov, nápaditých textov či pútavých reklám, ako aj o jednotnú grafiku príspevkov, pretože jednotné vystupovanie dáva značke silu.

Email marketing je forma online propagácie, pri ktorej využívate vašu databázu kontaktov, ktorým posielate relevantné oznámenie, prostredníctvom newslettra.

Najčastejšie má za cieľ informovať o novinkách, zlepšovať vzťahy, budovať dôveru a vzbudiť záujem o produkty alebo služby. Nemusí mať vždy len reklamný charakter.

Vytvorím vám graficky aj obsahovo príťažlivý newsletter, ktorý zaujme a rozpošlem ich vašim záujemcom.

Skratka SEO (Search Engine Optimization) býva najčastejšie prekladaná ako optimalizácia webu pre vyhľadávače.

SEO je súbor techník, postupov, metód, stratégií a nástrojov, ktoré majú za cieľ zabezpečiť popredné pozície vášho webu vo vyhľadávačoch.

Treba myslieť na to, že SEO ide ruka v ruke s kvalitným obsahom. Postarám sa preto komplexne, aby bol váš web viditeľný vo vyhľadávačoch.
PPC (Pay-Per-Click) v praxi znamená spoplatnenie všetkých preklikov z každej reklamnej kampane priamo na váš web, pričom neplatíte za zobrazenia odkazu na stránku, ale len za uskutočnené prekliky.

Najpoužívanejšou PPC platformou predstavuje služba Google Ads. Zjednodušene povedané, ide o spôsob zverejňovania reklamných odkazov vo vyhľadávačoch ako je napr. Google.

PPC reklama môže byť cielená na presný región, a tým vám môže priniesť nových návštevníkov na web.

Oslovila vás niektorá služba?